Neden Marka Tescili Yaptırmalıyım ?

Marka tescili, sahibine ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir.

 

Marka tescili, sahibine ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir.

556 sayılı KHK tescilli markanın sahibine sağladığı hakları belirlemiştir; marka tescil hakkında, marka nasıl tescil edilir. Peki neden arkamı neden tescil ettirmeliyim

Marka Koruması, Kullandığınız ticari işaretin ayırt edici taklit edilmesinden endişe duyulması halinde, en kısa sürede tescili için TPE’ye başvurulması gerekir.

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini istemesidir.

Tescilli Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımı durumunda kanunda önemli yaptırımlar getirilmiştir.

Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kullanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.

Marka tescili ile diğer firmaların düşük kaliteli ürünlerde markanızı kullanarak, markanıza verecekleri değer kaybını engelleyebilirsiniz.

Diğer gerçek ya da tüzel kişiler sizden önce markanızın tescili için başvuruda bulunabilir ve sizin hak kaybınıza sebep olabilir. Markanız tescil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tescil edilerek on yıl süre ile korunacaktır.

Her on yılın sonunda yapacağınız yenileme talebi ile de koruma süresini istediğiniz kadar uzatmanız mümkün olacaktır. Bunun yanında; Tescilli markanıza ait tüm haklar size aittir. Üçüncü kişiler izinsiz kullanamaz. Ayrıca markanızı bir başkasına devredebilir ya da kullanım hakkını verebilirsiniz.

Yukarıda bahsedilen haklardan yararlanmak ve aynı zamanda piyasada mal ve/veya hizmetlerinizle ilgili olarak tekel hakkı sağlamak için marka tescili yaptırmalısınız.