Marka ve Marka Tescili Hakkında Bilgiler

Marka üzerine konulduğu eşyanın ya da verilen hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir.

Markanın en temel işlevi ayırt etmektir. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır. İştigal konusunu tasvir eden, başkasının önceden tescil ettirdiği veya tescil başvurusunda bulunduğu markalar ayırt ediciliklerinin olmadığı gerekçesiyle tescil edilemez.Ülkemizde marka hukuku mevzuatı marka korumasından faydalanabilmek için tescil ilkesini benimsemiştir. Yüksek Yargı kararlarında markanın önceden kullanımı yoluyla ayırt edicilik kazandırılması halinde hak sahipliğinin kabul edilebileceği kuralını benimsemiş olmakla beraber gerçek hak sahipliğinin kabulü için yoğun bir kullanımın kanıtlanması gerektiğinden ve  markanın verdiği hakların tescilsiz markalar açısından kullanımı sıkıntı yarattığından markanın tescil edilerek kullanılması tavsiye edilir.

Marka Tescil, deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.
Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Hizmet veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır. Nice sınıflarının 35 ila 45 arasında yer alan sınıflarda tescil edilmiş markalar bu kapsamda değerlendirilir.
Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Uluslararası Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TSE markası, CE işareti ve ISO 9000 garanti markalarına örnek gösterilebilir.
Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Ortak markaya örnek olarak, Serbest Mali Müşavirler Odasına ait logo gösterilebilir.

Marka Tescil Başvurusu (Yurtiçi)

Türkiye’ de marka başvurularının yapıldığı tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türk Patent Enstitüsü’ ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusu özen gösterilmesi gereken, marka örneği ve marka ismi açısından geri dönüşü olmayan bir aşamadır. Yaklaşık 10-12 ayı kapsayan bir sürecin başlangıcı olan bu aşamanın konunun uzmanı yetkili bir vekil vasıtasıyla yürütülmesinde büyük fayda vardır.

Marka basvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde gün, saat, dakika ve saniye itibariyle koruma altına alınır.

Marka başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru evraklarının doğruluğu (şekli inceleme) ve markanın herhangi bir benzerinin olup olmadığı incelenir.

Kimler marka başvurusu yapabilir
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka başvuru hakkına sahip kişiler ile

Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de marka başvurusu yapabilir.

Marka Başvuru Şekli
Markasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili online olarak (e imza ile marka başvurusu) ya da bilgisayarda veya daktiloda yazılmış dilekçe vasıtasıyla başvuruyu iletebilir. El yazısıyla doldurulan başvuru dilekçeleri kabul edilmez.

Başvuru için gerekli evraklar şunlardır
Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • T.C. Kimlik No
  • Logo Örneği (varsa)

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa;

  • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İmza Sirküleri Fotokopisi
  • Logo Örneği (varsa)

Marka başvurusu yapacak olan kişi veya kuruluşların öncelikle dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır

1. Marka başvurusu yapacakların markayı kullanmadan yani piyasada marka henüz bilinmeden başvuru yapmaları gerekir.

2. Birçok işletme ticaret unvanlarındaki ibarenin aynı zamanda marka olarak tescil edildiğini düşünmektedir. Ticaret unvanı ve marka farklı kavramlardır. Birçok firmanın ticaret unvanını aynı zamanda marka olarak kullandığı gerçek bir durum olmakla birlikte unvanın ticaret siciline kayıt edilmesi ile marka hakkı korunmuş olmaz ve marka tescil edilmiş anlamına gelmez. Bu anlamda bir şirket daha kurulma aşamasındayken unvanını aynı zamanda markası olarak kullanacaksa bu durumu da dikkate alarak marka tescilini yaptırmalıdır.

3. Bir şirket ticaret siciline kayıt ettirdiği markayı aynı zamanda marka olarak kesin kullanacaksa henüz daha şirket kurulmadan gerekli araştırmaları yaparak markanın başkası üzerinde tescili olup olmadığına ya da benzer markalar olup olmadığına kesinlikle bakmalıdır.

4. Marka başvurusu, marka araştırması yapılmadan yapılmamalıdır.

5. Marka araştırmaları kesinlikle marka başvurusunun yapıldığı yer olan Türk Patent Enstitüsü’nde yapılmalıdır. Özel şirketlerin ücretsiz olarak yaptığı marka araştırmaları kendilerine ait veri tabanları üzerinden yapıldığından bu tür araştırmaların gerçekleri yansıtma konusunda eksiklikleri olabileceği aşikardır.

6. Türk Patent Enstitüsü’nde yapılmış bir marka araştırması raporu Türk Patent Enstitüsü’nde kayıtlı ve yetkili bir vekil tarafından yorumlanmalı ve vekilin önerileri dikkate alınmalıdır.

7. Marka başvurusu yapılırken özellikle yabancı markaların isimleri, tanınmış markaların isimleri, kalite, nitelik belirten, dini işaret ve kamusal değerler olmuş kelimeler seçilmemelidir. Bu konuda eğer vekil ile çalışırsanız gerekli bilgilendirmeyi mutlaka vekiller yapacaktır.

8. Vekil ile çalışmaya karar verdiğinizde sadece ücretler açısından vekilleri değerlendirmemelisiniz. Ücret belirleyici olabilir fakat önemli olan verilen hizmetin kalitesi ve güvenilirliğidir. Sonuçta bir defa yapacağınız ve 10 yıl süre ile hakkınızı koruyacağınız marka hakkınızın tescil maliyetinin aslında sizin en büyük sermayeniz olan markanıza ilişkin olduğunu daima göz önünde tutun. Hukuk bilgisinden yoksun, ehil olmayan vekillerin yaptığı başvurularda daima eksiklik ortaya çıkabilir. Bunu ileride ancak bir sorunla karşılaştığınızda görebilirsiniz.

Marka tescil sürecini kısaca özetlemek gerekirse en önemli aşama olan marka araştırılması ile başlamakta ve tescil belgesinin tarafınıza geçmesi ile son bulmaktadır. Ancak süreç son bulsa bile markanın yıllar içinde takibi yapılmakta ve siz müşterilerimizle sürekli iletişim halinde kalarak aldığınız hizmet kalitesini yükseltmeye çalışmaktayız.

Marka araştırılması markanın tescile müsait olduğunun araştırılması ve alternatif öneriler türetilmesi açısından önemlidir. Daha sonraki aşama ise başvurunun gerçekleştirilmesi ve yayın süresi aşamasıdır.

Bu süre her marka için geçerli olan resmi bir süredir. Üç ay sürüyor olup, askı süresi olarak da bilinir. Askı süresi içerisinde itiraz gelmeyen markalar Türk Patent Ensititüsü tarafından incelenerek kabul edilmekte ve en son aşama olan belge aşamasına geçilmektedir.

İtiraz gelmesi markaya çok normal bir durum olup, bir vekil ile çalışıyorsanız yayın süresi kolayca atlatılabilecek bir dönemdir. Vekil ile çalışılmasının önemi burada daha çok ortaya çıkmaktadır. Çünkü itiraz aşamalarının profesyonel biri tarafından takip edilmesi ve itiraza yine uzman bir kişi tarafından karşı görüş yazılması daha iyi olacaktır.

Egemark tam da bu nokta da 13 yıllık tecrübesi ile size en iyi hizmeti vermeyi amaçlamakta ve her geçen gün kendini geliştiren bir danışmanlık şirketidir. Sizde alanında uzman olan marka danışmanlarımızdan bilgi almak isterseniz telefon ile ya da ofisimize gelerek dilediğiniz her konuda bilgi alabilirsiniz.

Marka Tescil Maliyeti
Marka tescili maliyetleri, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişir. Egemark uzman kadrosu ve deneyimli ekibiyle tescil işlemlerinizi en uygun fiyatlarla yaptığını iddia etmektedir. Ülkemizde marka tescil, patent tescili, tasarım tecil işlemlerini gerçekleştiren kurum olan Türk Patent Enstitüsüne başvuru harcı yatırılmaktadır. Bu harç markanın tek sınıfta veyahut da birden çok sınıfta tescil edilmesi işlemine göre değişmekte olup, her yıl başvuru harç miktarı güncelleşmektedir.

Markalaşmanın Önemi
‘’Marka kavramı’’ hem üreticiye hem de tüketiciye çeşitli yararlar sunmaktadır. Çünkü emeğini, üretimini ya da ismini marka haline getiren bir kişi diğer kişilere karşı mutlak koruma sağlamaktadır. Kimse tescilli marka üzerinde hak iddia edemez. Marka, üreticilere markanın taklitlere karşı yasal olarak korunması, mal-tüketici arasındaki iletişimde etkinlik sağlanması konularında yardımcı olurken tüketiciye ise prestij sağlar. Aynı zamanda koruma, satış garantileri, bakım olanakları gibi konularda faydalı olur. Marka, çoğu zaman tüketici için malın bir çeşit sigortası bir bakıma malın güvencesidir. Patent marka , patent tescili, tasarım tescili hizmetlerde de durum farklı değildir.

Tescil edilmemiş bir marka haksız rekabete göre korunmakta olup kişiye hukuki açıdan daha az korunma sağlamaktadır. Oysa ki tescil edilmiş bir marka kişinin izni olmadan kullanılamaz ve tam olarak hukuki bir denetim sağlar. Bu nedenle tescilli bir markayı kullanmak size ekonomik açıdan daha fazla yarar sağlayacaktır. Yıllar içinde edindiğiniz müşteri çevresi tescillenmemiş bir markanın kurbanı olsun istemiyorsanız sizde markanızı tescil ettirmelisiniz. Çünkü aynı sektörde iş yapan aynı isimli bir firma tescilli olmayan markanızı alarak hem emeğinizi sizden alır hem de müşteri çevrenizi sahiplenerek ekonomik kayba uğratabilir. Emek hırsızlığı günümüzün gelişen ticari ortamında kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmaktadır. Maalesef insanlar bu konuda bazen bilinçli bazen bilinçsiz olarak hareket eder ve sizin bin bir emekle oluşturduğunuz ‘’marka değerinize’’ sanki kendi geliştirmiş gibi sahip çıkar. Marka tescilinizi en kısa sürede yaptırarak emeğinize sahip çıkmalısınız.