Faydalı Model

Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, yeni ve kullanışlı bir ürünün yapısının veya işleyişinin korunması için yapılan yasal bir işlemdir. Bir ürünün faydalı modelinin tescili, buluş sahibine belirli bir süre boyunca (genellikle 10 yıl) bu faydalı modelin ticari kullanım hakkını verir ve başkalarının aynı veya benzer bir modeli ticari olarak kullanmasını engeller.


Faydalı Model Tescilinin Önemi

Faydalı model tescili, bir ürünün teknik özelliklerinin korunmasını sağlar ve buluş sahibine rekabet avantajı kazandırır. Aynı zamanda, faydalı model tescili, ürünün pazara sunulmasını ve ticarileştirilmesini teşvik eder.


Faydalı Model Tescili Süreci

Faydalı model tescili süreci genellikle başvuru, inceleme ve tescil aşamalarını içerir. Başvuru sahibi, faydalı modelin teknik detaylarını içeren bir başvuru dosyası hazırlar ve ilgili patent ofisine başvurur. Patent ofisi, başvuruyu inceler ve benzer modellerin varlığını araştırır. Başvuru kabul edilirse, faydalı model tescil edilir ve belirli bir süre boyunca koruma sağlanır.


Faydalı Model Tescilinde Antalya Patent Yardımı

Antalya Patent, faydalı model tescili konusunda uzmanlaşmış bir marka ve patent ofisidir. Deneyimli marka vekilleri ve hukuk danışmanlarıyla birlikte, müşterilerine faydalı model tescili sürecinde profesyonel destek sunar. Ürünlerinizin teknik özelliklerini korumak ve ticari potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Antalya Patent ile iletişime geçebilirsiniz.